Web Tasarım İzmir

Yazılım Nedir?


Nesnelere hangi durumlarda ne yapılması gerektiğini belirtmektir, şeklinde kaba bir tarif yapılabilir. Tek başına bir anlam ifade etmeyen birçok nesne (malzeme, alet. bilgi), yazılımla anlamlı hale gelmekte, başka bir ifadeyle yazılım; anlamlı nesneler grubuna kişilik katmaktadır.

Yazılım, artık günlük hayatımızın her alanında varlığını sürdürmektedir. Kullandığımız tüm haberleşme cihazlarında, beyaz eşyada, Ulaşım araçlarında, Mutfak araçlarında, İş hayatımızda ve burada sayamayacak kadar çok alanda zorunlu hale gelmiştir.

YAZILIMA NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR ?


Bilginin egemenliğini sürdürdüğü bir çağdayız. Her anlamda her cephede bilginin arttığı bir dönemdeyiz. Her gün yeni icatlar, buluşlar yapılmakta.

100 yıl önce bilgisayar kavramı yokken bugün hayatın her alanına dahil olmuş ve kendi içinde bir çok bilim dalı sığdıracak kadar genişlemiştir.

Küresel anlamda hızla gelişen ve büyüyen bilgi dünyası, değişimlere açık olmalıdır. Oysa eski bildiklerimiz yeni bildiklerimizi yargılamakta sübjektif değerlendirmeler yapmaktayız. Bir insanın kafasında tutamayacak kadar bilgi mevcut olduğundan her analiz veya sentez binlerce insanın değerlendirmesine ihtiyaç duymaktadır

Yani bu dönemde yaratacağınız yeni ürün altyapısı karmaşık ve yoğun bilgi barındıracak ama kullanımı kolay ve basit hale getirmeniz gerekecektir, bu da ancak bilişim teknolojileri ile özelde de yazılım ile mümkündür.

Artık bir gerçeklik olan yazılımı biz ticari faaliyetlerimizde nasıl kullanabiliriz. Yada profesyonel olarak yaptığımız iş ile ilgili bize ne gibi katkılar yapabilir bunu düşünmeliyiz.

Yeni dönem bilgi ve zamanı iyi kullananların öne geçtiği dönemdir.Graphicom Twitter Facebook